Poniżej wymienione badania naukowe przedstawiają szeroki zakres efektów soku i owocu noni, od działania ochronnego na wątrobę, przez właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne, aż po wpływ na układ odpornościowy i potencjalne działanie przeciwnowotworowe.

1. "The Potential Health Benefits of Noni Juice: A Review of Human Intervention Studies"
- Badanie analizujące potencjalne korzyści zdrowotne soku noni na ludzi.
Link do badania

2. "Liver Protective Effects of Morinda citrifolia (Noni)"
- Ocena ochronnych efektów soku noni na wątrobę.
Link do badania

3. "Characterization, Anti-Oxidative and Anti-Inflammatory Effects of Costa Rican Noni Juice (Morinda citrifolia L.)"
- Charakterystyka i działanie antyoksydacyjne oraz przeciwzapalne soku noni z Kostaryki.
Link do badania

4. "Pulmonary Anti-Inflammatory Effects and Spasmolytic Properties of Costa Rican Noni Juice (Morinda citrifolia L.)"
- Działanie przeciwzapalne na płuca i właściwości rozkurczowe soku noni.
Link do badania

5. "Effects of Short-Term Consumption of Morinda citrifolia (Noni) Fruit Juice on Mice Intestine, Liver and Kidney Immune Modulation"
- Wpływ krótkotrwałego spożycia soku noni na układ odpornościowy myszy.
Link do badania

6. "Hepatotoxicity and Subchronic Toxicity Tests of Morinda citrifolia (Noni) Fruit"
- Testy toksyczności wątrobowej i subprzewlekłej toksyczności owocu noni.
Link do badania

7. "Noni Juice is Not Hepatotoxic"
- Badanie zaprzeczające hepatotoksyczności soku noni.
Link do badania

8. "Morinda citrifolia Fruit Juice Prevents Ischemic Neuronal Damage through Suppression of the Development of Post-Ischemic Glucose Intolerance"
- Sok noni zapobiega uszkodzeniom neuronalnym wywołanym niedokrwieniem przez hamowanie rozwoju nietolerancji glukozy.
Link do badania

9. "Preventive Effect of Morinda citrifolia Fruit Juice on Neuronal Damage Induced by Focal Ischemia"
- Zapobieganie uszkodzeniom neuronalnym wywołanym niedokrwieniem przez sok noni.
Link do badania

10. Nutritional, Phytochemical and Commercial Quality of Noni Fruit: A Multi-Beneficial Gift from Nature"
- Właściwości terapeutyczne i odżywcze noni oraz wpływ metody przechowywania i przetwarzania na właściwości produktów z noni.
Link do badania

Te badania dostarczają cennych informacji na temat różnorodnych aspektów zdrowotnych związanych z sokiem i owocem noni.

11.  "Effects of Noni Fruit and Fermented Noni Juice Against Acute Alcohol Induced Liver Injury in Mice"
- Badanie dotyczące ochrony przed uszkodzeniem wątroby wywołanym przez alkohol przy użyciu soku noni.
Link do badania

12.  "Noni Juice Improves Serum Lipid Profiles and Other Risk Markers in Cigarette Smokers"
- Sok noni poprawia profil lipidowy i inne markery ryzyka u palaczy.
Link do badania

13.  "Effects of Morinda Citrifolia Linn (Noni) and Tahitian Noni® Juice (TNJ) on Locomotor Activity in Mice"
- Wpływ soku noni na aktywność ruchową u myszy.
Link do badania

14.  "Toxicological and Analytical Investigations of Noni (Morinda Citrifolia) Fruit Juice"
- Badanie toksykologiczne i analityczne soku z owoców noni.
Link do badania

15.  "Morinda Citrifolia (Noni) Fruit - Phytochemistry, Pharmacology, Safety"
- Badanie farmakologii, bezpieczeństwa i składników chemicznych owocu noni.
Link do badania

16.  "Morinda Citrifolia (Noni) Fruit Juice Promotes Vascular Endothelium Function in Hypertension"
- Wpływ soku noni na funkcję śródbłonka naczyniowego w nadciśnieniu.
Link do badania

17.  "Xanthine Oxidase Inhibiting Effects of Noni (Morinda Citrifolia) Fruit Juice"
- Działanie soku noni jako inhibitora oksydazy ksaninowej.
Link do badania

18.  "The Effects of Morinda Citrifolia L. (Noni) on the Immune System: Its Molecular Mechanisms of Action"
- Wpływ noni na układ odpornościowy i jego molekularne mechanizmy działania.
Link do badania

19.  "An Immunomodulatory Polysaccharide-Rich Substance from the Fruit Juice of Morinda Citrifolia (Noni) with Antitumour Activity"
- Badanie polisacharydu z soku noni o działaniu immunomodulującym i przeciwnowotworowym.
Link do badania

20.  "[Involvement of Glycemic Control in the Inhibiting Effect of Morinda Citrifolia on Cerebral Ischemia-Induced Neuronal Damage]"
- Wpływ kontroli glikemii w hamowaniu uszkodzeń neuronalnych wywołanych niedokrwieniem przez sok noni.
Link do badania

21. "Effects of Noni Fruit and Fermented Noni Juice Against Acute Alcohol Induced Liver Injury in Mice"
- Badanie dotyczące ochronnych efektów soku noni i fermentowanego soku noni na ostre uszkodzenie wątroby wywołane alkoholem u myszy.
Link do badania >

22. "Noni Juice Improves Serum Lipid Profiles and Other Risk Markers in Cigarette Smokers"
- Sok noni poprawia profil lipidowy surowicy i inne markery ryzyka u palaczy.
Link do badania

23. "Effects of Morinda Citrifolia Linn (Noni) and Tahitian Noni® Juice (TNJ) on Locomotor Activity in Mice"
- Badanie wpływu ekstraktu z owoców noni i soku noni na aktywność ruchową u myszy.
Link do badania

24. "Toxicological and Analytical Investigations of Noni (Morinda citrifolia) Fruit Juice"
- Badania toksykologiczne i analityczne dotyczące soku noni.
Link do badania

25. "Morinda Citrifolia (Noni) Fruit--Phytochemistry, Pharmacology, Safety"
- Przegląd dotyczący fitochemii, farmakologii i bezpieczeństwa owocu noni.
Link do badania

26. "Morinda Citrifolia (Noni) Fruit Juice Promotes Vascular Endothelium Function in Hypertension via Glucagon‐like Peptide‐1 Receptor‐CaMKKβ‐AMPK‐eNOS Pathway"
- Wpływ soku noni na funkcjonowanie śródbłonka naczyniowego w nadciśnieniu.
Link do badania

27. "Xanthine Oxidase Inhibiting Effects of Noni (Morinda citrifolia) Fruit Juice"
- Badanie efektów inhibicji oksydazy ksantynowej przez sok noni.
Link do badania

28. "The Effects of Morinda citrifolia L. (noni) on the Immune System: Its Molecular Mechanisms of Action"
- Badanie mechanizmów działania noni na układ odpornościowy.
Link do badania

29. "An Immunomodulatory Polysaccharide‐Rich Substance from the Fruit Juice of Morinda citrifolia (noni) with Antitumour Activity"
- Badanie substancji bogatej w polisacharydy z soku noni o działaniu przeciwnowotworowym.
Link do badania

30. "[Involvement of Glycemic Control in the Inhibiting Effect of Morinda citrifolia on Cerebral Ischemia-Induced Neuronal Damage]"
- Wpływ kontroli glikemii w działaniu noni na uszkodzenia neuronalne wywołane niedokrwieniem mózgu.
Link do badania